Repere istorice
Încã din paleolitic sunt cunoscute urme ale vieţii omeneşti pe aceste teritorii.
În bazinul Someşului Mare, pe teritoriul Nãsãudului, au fost descoperite mai multe urme elocvente: artefacte din siliciu, din epoca neoliticului; un topor lucrat dintr-un calcar grezos ştefuit cu grijã, mai multe topoare din piatrã.
Citeste mai departe