Academicienii oraşului Năsăud

Tudor Draganu

Născut în 2 decembrie 1912, la Năsăud, Jud. Bistriţa-Năsăud.

"Savantul a împlinit de curând nouă decenii de viaţă..." şi de atunci s-au mai adăugat 3 ani, încât biografia sa e pe cât de întinsă în timp, pe atât de bogată profesional. De aceea, e greu de surprins personalitatea lui într-un portret; ca şi a celorlalţi academicieni. Mai precizând localitatea de naştere, Năsăud, se întregeşte imaginea de ansamblu a originilor: acolo văzuse lumina zilei şi întrevăzuse lumea prin cea a minţii. Instrucţia şcolară aici o începuse pretimpuriu, urmând clasele primare, după care cu familia se stabileşte la Cluj, unde tatăl său, profesorul Nicolae Drăganu, era în acei ani prorectorul Universităţii "Regele Ferdinand I", cum se numea, după întregitorul de neam. Clasele liceale şi bacalaureatul le face la"George Bariţiu".

Nu-şi urmează în specialitate...

Citeşte mai departe: Tudor Draganu

IULIAN MARTIAN

Nãscut în 23 iunie 1867, Mintiu, jud. Bistriţa-Nãsãud - mort la 26 octombrie 1937,Nãsãud.
A început şcoala primarã în satul natal, continuând-o la norma din Nãsãud din ale cãrei bãnci trecu la Gimnaziul superior gr.-cat. românesc din acelaşi opid, parcurgând cele şase clase, cât îl consemnã anuarul, între 1877-1883 şi probabil s-a mutat la altul sau a intrat la cea de specialitate.
Contrar firii şi înclinaţiilor sale, el deveni cadet al Scolii militare de stat din Sibiu, îmbrãţişând cariera armelor, urcând în ierarhie pânã la gradul de maior, retrãgându-se pentru a-şi continua cercetãrile. Dar încã de tânãr şi tot timpul cât fusese militar a lucrat neîntrerupt pe tãrâmul ştiinţei istoriei.
Preocuparea principalã a avutei...

Citeşte mai departe: IULIAN MARTIAN

Dumitru Protase

Născut la 1 februarie 1926, în satul Mocod, jud. Bistriţa-Năsăud.

Câteva decenii nu a avut acces în Academia Română un cărturar ridicat de pe meleagurile năsăudene şi bistriţene. Fiindcă: "Trecură 26 de ani de când ultimul dintre ai noştri, profesorul universitar medic Leon Daniello a fost scris pe tabele "aurite" în sesiunea din 1-4 februarie 1965. Atât de îndelungată întrerupere nu a mai fost după primii, Gavril Pop, Grigore Silaşi şi Iacob Mureşanu, care au trecut pragul Academiei Române din Bucureşti; întâiul ales în sesiunea din septembrie 1871, următorii în septembrie 1877. In deceniile comunismului şi mai ales ale ceauşismului, continuităţile şi tradiţiile academice au fost împinse în margine de disperare şi dispariţie". Intervenise, postdecembrist, alegerea lui Gheorghe Silaş, la începutul perioadei de tranziţie (1991). Secolul nou (XXI) alătură...

Citeşte mai departe: Dumitru Protase

NICOLAE DRÃGANU

Nãscut în 18 februarie 1884, la Zagra, jud. Bistriţa-Nãsãud - mort în 18 decembrie 1939, Cluj. şcoala primarã a urmat-o în localitatea natalã şi norma din Nãsãud, dupã care a trecut la liceu si a fost elev între 1894-1902. Pentru studiile universitare s-a înscris la Facultatea de litere din Budapesta, ca bursier al Fondurilor grãnicereşti, şi imediat dupã absolvire a obţinut doctoratul.
            A depus si examenul de profesor în specialitatea latinã, greacã şi românã, si în anul şcolar 1906/'7 a fost ales suplinitor, apoi din 1908 profesor ordinar definitiv la Gimaziul superior românesc din Nãsãud. încã din 1917 când a fost numit docent la Catedra de limba şi literatura românã de la Universitatea maghiarã din Cluj, unde...

Citeşte mai departe: NICOLAE DRÃGANU

LEON DANIELLO

LEON DANIELLO: Nãscut în 2 noiembrie 1898, Budapesta - mort la 27 martie 1970, Cluj-Napoca.
            Dupã naşterea lui, pãrinţii, originari din Salva, revenind la Nãsãud, copilul a urmat şcoala primarã de aici si liceul grãniceresc între 1909-1917, fiind premiant tot timpul. S-a înscris la Facultatea de medicinã din Cluj studiind între 1917 şi 1922.
            La un an dupã absolvire a fost numit preparator în Clinica medicalã condusã de luliu Haţieganu, iar din 1924 avansat asistent, în 1928 îşi trecu concursul de docenţã şi apoi plecã pentru desãvârşirea studiilor la Viena şi Paris (mai târziu la Oslo), încã din acel an preluase secţia de boli pulmonare întreprinzând mari studii şi...

Citeşte mai departe: LEON DANIELLO

NICOLAE BÃLAN

NICOLAE BÃLAN: Nãscut în 14 aprilie 1882, Blãjenii de Sus, jud. Bistriţa-Nãsãud - mort în 6 august 1955, Sibiu; înmormântat la Sâmbãta, jud. Braşov.
            De la şcoala primarã centralã (norma) din Nãsãud, a trecut la Gimaziul superior fundaţional, cum se numea acum liceul grãniceresc. Aici a fost elev între 1892 şi 1900, dobândind temeinicã învãţãturã si remarcându-se în cadrul Societãţii "Virtus Romana Rediviva", iar în iunie 1900 a susţinut examenul de absolvire cu calificativul "matura cu calcul bun", fiind îndrumat de comisie sã studieze teologia-filosofia, ceea ce va şi face în continuare. S-a înscris la Facultatea teologicã ortodoxã din Cernãuţi la care a studiat între...

Citeşte mai departe: NICOLAE BÃLAN

TIBERIU MORARIU

Nãscut în 26 septembrie 1905 în Salva, jud. Bistriţa-Nãsãud - mort la 30 noiembrie 1982, Cluj-Napoca.
            A urmat clasa întâi primarã în satul natal, apoi la cea germanã din Bistriţa, şi tot aici câteva clase de liceu, continuând la cel românesc din Nãsãud fiind elev bun între 1919 şi 1924, promovând bacalaureatul se înscrisese la Facultatea de ştiinţe a Universitãţii din Cluj, secţia geografie şi ştiinţe naturale în care obţinuse licenţa în 1929. încã din acest an devenise membru al Societãţii de Etnografie din Paris, unde în urmãtorul an va face studii de specialitate la "Sorbona" cu vestitul Emm. de Martonne.
            Se integreazã în...

Citeşte mai departe: TIBERIU MORARIU

CONSTANTIN C. MOISIL

Nãscut în 8 decembrie 1876, Nãsãud - mort în 22 octombrie 1958 la Bucureşti.
Instrucţia primarã a fãcut-o la norma din localitatea natalã dupã care a trecut în bãncile liceului grãniceresc si pe tot parcursul (1886-1894) a fost între premianţii clasei sale, obţinând la încheiere testimoniul de absolvire cu calificativul "maturu cu eminenţã".
            Luat de Al. Odobescu şi trecut în România, a ajuns student al Universitãţii din Bucureşti, la Facultatea de litere, secţia istorie. Din studenţie începuse sã studieze şi sã cerceteze, sã publice lucrãri, orientându-se spre teme mai îndepãrtate şi inedite. La absolvire, în 1898, a fost trimis în învãţãmântul liceal, la Focşani si de acolo laTulcea...

Citeşte mai departe: CONSTANTIN C. MOISIL

IULIU PRODAN

Nãscut în 29 octombrie 1875, Chiochiş, jud. Bistriţa-Nãsãud - mort la 27 februarie 1959, Cluj.
            Şcoala primarã o fãcuse în satul natal (şi probabil în Gherla), iar studiile secundare, primele patru clase, la Gimnaziul inferior armeano-catolic din Gherla, fiind aici elev între 1886-1890; avându-1 între alţii profesor pe naturalistul dr, Martonfi Lajos care-i va deschide orizont spre aceastã disciplinã, cultivând apoi relaţii de colaborare si prietenie.
            Dupã absolvirea acestei şcoli a trecut pentru clasele urmãtoare la Gimnaziul superior românesc din Nãsãud unde în 1890/91 a fost înregistrat în clasa a V-a cu numele Pradanu luliu, gr. cat. De aici s-a creat confuzia cã ar fi unul şi acelaşi elev care a...

Citeşte mai departe: IULIU PRODAN

ILIE-MIRON CRISTEA

Nãscut în 18 iulie 1868, la Topliţa, jud. Harghita - mort în 6 martie 1939, la Cannes (Franţa), înmormântat în Bucureşti.
            Dupã mamã era bistriţean: Domniţa Coman de religie gr.-catolicã se nãscuse în Pinticu, jud. Bistriţa-Nãsãud şi era din acelaşi neam cu revoluţionarul paşoptist Costantin Roman-Vivu. Tatãl, Gheorghe Cristea, era ţãran de pe valea Topliţei Române, începe şcoala în localitatea natalã, dar continuã, se crede, la triviala din Monor, apoi ajunge la cele germane din Bistriţa, şi între 1879-1883 este elev gimnazial, fiind în clasã cu viitorul coleg academic Gustav O. Kisch. Clasele V-VIII (1883-1887) le urmeazã la Gimnaziul superior gr.-catolic românesc din Nãsãud....

Citeşte mai departe: ILIE-MIRON CRISTEA

EMIL ISAC

EMIL ISAC: Nãscut ia 17 mai 1886 în Cluj - mort în 25 martie 1954 la Cluj şi aici înmormântat.
            Descendent al avocatului memorandist Aurel Isac si al Elizei n. Rosescu, urmeazã şcoala elementarã evanghelicã germanã din Cluj. Tot aici face o parte din studiile secundare la Gimnaziul piariştilor, clasele I-V. în continuare este elev privatist, pentru a învãţa limba românã la sugestia lui Coşbuc, la Gimnaziul superior fundaţional din Nãsãud.
            La începutul anului şcolar 1902/3 depune examenele pentru clasa a Vl-a, iar la sfârşitul anului şcolar pentru clasa a VII-a43. în anul şcolar 1903/4 este privatist în clasa a VIII-a şi devine habiturient în august 190444. Merge pentru examenul de maturitate la Liceul regal ungar...

Citeşte mai departe: EMIL ISAC

GEORGE COSBUC

Nãscut în 20 septembrie 1866, la Hordou, azi Cosbuc, jud. Bistriţa-Nãsãud - mort în 9 mai 1918, Bucureşti.
           A urmat cursurile primare la patru scoli, Hordou, Salva, Telciu şi inclusiv norma din Nãsãud de unde trece în bãncile Gimnaziului superior grãniceresc (1876-1884), dupã care se înscrise la Universitatea din Cluj, fiind student la litere si filosofie între 1884 şi 1887. Fãrã sã termine studiile, pleacã la Sibiu în calitate de redactor la "Tribuna", desfãşurând amplã şi rodnicã activitate de creaţie din care o bunã parte va publica în ziarul la care lucra, în 1889 s-a refugiat în România, stabilindu-se la Bucureşti pentru toatã viaţa, în timpul cât scria, a încercat tot felul de slujbe pentru a-şi asigura...

Citeşte mai departe: GEORGE COSBUC

GRIGORE C. MOISIL

Nãscut la 10 ianuarie 1906, în Tulcea - mort în 21 mai 1973, Ottawa, Canada; înmormântat în Bucureşti.
            Fiul lui Constantin C.Moisil care s-a nãscut în Nãsãud, a vãzut lumina zilei la Tulcea, pe când tatãl sãu era profesor la liceu; petrecând vacanţele la Nãsãud. Revenind familia în Bucureşti în 1910, el aici a fãcut primara, liceul şi facultatea. La 23 de ani obţine titlul de doctor în matematici, iar specializarea o face la Paris şi Roma.
            Din 1932, numit conferenţiar la Universitatea din laşi, începe prestigioasa carierã didacticã înãlţatã pe culmi de glorie, dublatã de o activitate ştiinţificã pe mãsurã. Om politic al vremurilor noi şi...

Citeşte mai departe: GRIGORE C. MOISIL

FLORIAN PORCIUS

   Nãscut în 16 august 1816, Rodna, jud. Bistriţa-Nãsãud - mort la 30 mai 1906, Rodna.
           Începe sã înveţe la şcoala elementarã a bisericii rom.-cat. deschisã pentru copiii minerilor din Rodna, dupã care a frecventat şcoala normalã (norma) din Nãsãud între 1827-1831, iar primele clase gimnaziale la Cluj, apoi a trecut la cel din Blaj, absolvind cu calificativul de eminent, în 1838 a urmat cursul preparandial al lui loan Marian şi din l noiembrie 1839 a funcţionat învãţãtor comunal în Rodna.
           Din iniţiativã si pe cheltuialã proprie a mers în 1844-'45 la Viena pentru a studia la şcoala superioarã de pedagogie. Fiind pasionat, în paralel a studiat cursurile de botanicã, economie şi...

Citeşte mai departe: FLORIAN PORCIUS

IULIU HOSSU

Nãscut în 31 ianuarie 1885, comuna Milaş, jud. Bistriţa-Nãsãud - mort la 28 mai 1970, Bucureşti.
            Se naşte într-o familie de tradiţie preoţeascã, amândoi pãrinţii greco-catolici, tatãl loan Hossu preot, mama Victoria n. Mãriuţiu. Este al treilea între cei şase bãieţi; face şcoala elementarã confesionalã din satul natal. Merge la gimnaziul lutheran german din Reghin unde parcurge trei clase. Aici învaţã inclusiv limba maghiarã si parţial latina.
            Trece în clasa a IV-a la Gimnaziul romano-catolic dinTârgu Mureş, însuşindu-şi alte limbi clasice şi moderne. La gimnaziul superior greco-catolic românesc din Blaj, în anii 1900-1904, face clasele V-VIII; îl are coleg pe luliu Haţieganu....

Citeşte mai departe: IULIU HOSSU

SIMEON-FLOREA MARIAN

 

    Nãscut la l septembrie 1847, în satul Iliseşti, corn. Ciprian Porumbescu, jud. Suceava - mort în 11 aprilie 1907, la Suceava.
           Începe şcoala primarã în sat, o continuã în Suceava. Studii gimnaziale face mai multe clase în acelaşi oraş si în douã din Transilvania, în anul şcolar 1869/'70 este elev în clasa a VII-a a Gimnaziului românesc gr.-catolic din Nãsãud, având diriginte pe prof. Maxim Pop care preda clasei limba românã, iar la celelalte materii are profesori pe dr. loan M.Lazãr, Octavian Bariţiu, Leon Pavelea, Florian Motoc, Teodor Dumbravã, Andrei Mazanec, losef Hanosek13. De pe aceste meleaguri culege folclor despre grãnicerii nãsãudeni în Revoluţia din 1848-49....

Citeşte mai departe: SIMEON-FLOREA MARIAN

VIRGIL SOTROPA

Nãscut în 5 decembrie 1867, Gheorgheni, jud. Harghita - mori la l aprilie 1954 în Nãsãud.
            Şcoala primarã în ungureşte a urmat-o !a Gheorgheni, unde tatãl sãu era notar, revenind apoi la Nãsãud pentru toatã viaţa lui lungã. Aici studiase la liceul grãniceresc, cu excepţia clasei a IV-a care o fãcu la cel nemţesc în Bistriţa, iar dupã absolvire, în 1885, continuã studiile superioare la Universitatea din Cluj.
            Din anul şcolar 1888/'89 a fost ales profesor suplinitor provizoriu la liceul nãsãudean, predând limba românã şi limba maghiarã la clasele I-IV. între 1889 şi 1896 a lipsit de la catedrã lucrând un timp în redacţie la "Gazeta Transilvaniei&quot...

Citeşte mai departe: VIRGIL SOTROPA

IACOB MURESANU

Nãscut la 27 noiembrie 1812 în Rebrişoara, jud. Bistriţa-Nãsãud - mort în 17 septembrie 1887, Braşov.
şcoala elementarã a fãcut-o la triviala din Nãsãud, dupã care a urmat Gimnaziul superior român din Blaj. Tot acolo a fãcut şi studiile superioare de filosofic şi teologie, cum era atunci profilul Academiei gr. cat.
           La cererea braşovenilor este trimis în 1837 de Episcopia gr.-cat. blãjeanã profesor pentru Gimnaziul catolic ce urma sã se înfiinţeze. Ajuns cadru didactic la acest gimnaziu care-1 studiau destui români în lipsa unuia în limba maternã (pânã la transformarea acestuia în liceu românesc), timp de 19 ani a fost profesor, iar 20 de ani si director, dovedindu-se un educator şi conducãtor de aleasã vocaţie. Dar încã în...

Citeşte mai departe: IACOB MURESANU

IULIU MOISIL

IULIU MOISIL: Nãscut în 19 mai 1859, Nãsãud - mort în 28 ianuarie 1947, Nãsãud. A urmat şcoala primarã centralã sau norma localã şi de asemenea şi liceul grãniceresc între 1871-1879, apoi se înscrie la Politehica din Viena unde a studiat chimia industrialã (dacã nu cumva secţia de ştiinţe naturale a Universitãţii, cãci documente certe, diplomã, nu existã).
            A fost membru al Societãţii studenţeşti "România Junã" şi un harnic şi devotat acesteia. Dupã anii petrecuţi la studii s-a întors la Nãsãud în 1885, dar îndatã a trecut Carpaţii în Bucovina şi la închiderea unei lungi cãlãtorii şi prin Moldova, la renumitele mãnãstiri, a ajuns la Bucureşti, iar din anul 1886...

Citeşte mai departe: IULIU MOISIL

I. GRIGORE SILASI

Nãscut la 25 ianuarie 1836, în Beclean, jud. Bistriţa-Nãsãud - mort la 17 ianuarie 1897, în Nãsãud.
Urmase primara în localitatea natalã, apoi norma de la Nãsãud, iar studiile secundare le fãcuse la Dej şi Cluj, promovând examenul de maturitate în 1825. Se înscrie la Academia teologicã greco-catolicã din Blaj si continuã bursier la Seminarul Central "Sf.Barbara" din Viena, absolvind în 1859. Dupã 3 ani obţinu titlul de doctor în teologie (1862) la Universitatea vienezã si îndatã a fost numit vicerector la seminarul unde studiase; iar în 1881 doctor şi în filosofic la Universitatea din Cluj.
S-a integrat mişcãrii naţionale si culturale studenţeşti din capitala Imperiului habsburgic, participând la fuzionarea societãţilor studenţeşti ale românilor şi înfiinţarea...

Citeşte mai departe: I. GRIGORE SILASI

LIVIU REBREANU

Nãscut în 27 noiembrie 1885, Târlişua, jud. Bistriţa-Nãsãud - mort la l septembrie 1944, Valea Mare, jud.Argeş reînhumat în Bucureşti.
            Face clasele elementare la şcoala din Maieru, apoi ajunge elev la liceul nãsãudean şi dupã promovarea clasei a doua este mutat la şcoala civilã maghiarã din Bistriţa. De acolo pleacã la liceul militar din şopron, iar la terminarea cursurilor intrã în Academia militarã din Budapesta (1903-1906).
            Ofiţer de honvezi 2 ani în oraşul Gyula, dupã care pãrãseşte cariera militarã ca urmare a unor conflicte administrative, practicând câteva slujbe funcţionãreşti comunale si în octombrie 1909 trece munţii si se stabileşte la Bucureşti, începe viaţa...

Citeşte mai departe: LIVIU REBREANU