Catedrala Ortodoxa „Sfântul Nicolae”

Catedrala Ortodoxă „Sfântul Nicolae”, Năsăud

Înainte de anul 1300 exista în Năsăud o biserică mică de lemn, făcută de egumenul Partenie de la Mănăstirea Voroneţ.

În anul 1460 s-a construit la Năsăud o bisericuţă din piatră, tot mică şi se pare fără turlă având o clopotniţă.

Această biserică nu a rezistat invaziei tătarilor din anul 1717. Pe 1 mai 1850 s-a pus temelia bisericii mari - Catedrala.

Devizul bisericii a fost întocmit de către inginerul Lindopol din Bistriţa în anul 1865, dar lucrările efective au început în anul 1880.

Pe data de 12 iulie 1880 s-a sfinţit piatra fundamentală iar construcţia efectivă a durat 5 ani.
În cursul anilor biserica a fost zugrăvită în exterior, pictată şi resfiinţită de P.F. Patriarh Teoctist împreună cu I.P. Sf. Bartolomeu, P.Sf. Irineu Bistriţeanu la data de 23 mai 1993.
A fost cea mai impresionantă sărbătoare de pe Valea Someşului participând peste 10.000 de credincioşi.