Biserica ortodoxa „Sfântul Dumitru”

Biserica ortodoxă „Sfântul Dumitru”, din cartierul Liviu Rebreanu

 

Parohia Liviu Rebreanu, azi localitate componentă a oraşului Năsăud, este situată la o distanţă de 3 km de acest oraş, pe direcţia Bistriţa.

Biserica a fost construită pe un teren mai înalt în anul 1909 sub vrednicul preot Belciug Ioan. Biserica a fost construită din piatră şi cărămidă, cu un singur turn, în formă de navă, sub conducerea arhitectei Elena Preda din Bistriţa. Biserica cu hramul „Sfântul Dumitru” a fost binecuvântată în anul 1912 de către preotul Mihail Făgărăşan din Beclean, în prima duminică după Sfântul Dumitru.

Pe parcursul timpului s-au efectuat diferite lucrări de întreţinere la edificiul bisericii constând în trepte de acces, pictarea bisericii în tehnica fresco, realizarea iconostasului etc.

Credincioşii sunt buni păstrători ai tradiţiilor bisericeşti şi strămoşeşti. Au o mare dragoste faţă de pământ, pe care-l lucrează cu multă trudă şi dăruire, atrăgând admiraţia trecătorilor.