Atractii turistice

Muzeul Grăniceresc Năsăudean

Clădirea muzeului a fost construită la finele secolului al XVIII-lea, servind iniţial ca şi sediu pentru Regimentul II de graniţă. Înfiinţat în anul 1931 de către un grup de intelectuali năsăudeni, în frunte cu Iuliu Moisil, Virgil Şotropa şi Iulian Marţian, muzeul a fost mutat în acest imobil în 1951.

Clădirea găzduieşte valoroase colecţii de istorie, etnografie, artă populară şi ştiinţele naturii.

În parcul din faţa muzeului atrage atenţia bustul dascălului Vasile Naşcu (1816-1867), cel care după desfiinţarea regimentului de graniţă, în anul 1851, a prezentat şi susţinut la Viena, în faţa împăratului Francisc Iosif, cererile năsăudenilor pentru înfiinţarea Districtului Năsăudean şi redobândirea fondurilor grănicereşti.

Sub egida Muzeului Grăniceresc Năsăudean se tipăreşte Arhiva Someşană, revistă de istorie şi cultură.


Muzeul memorial „Liviu Rebreanu”

În cartierul Liviu Rebreanu poate fi vizitat muzeul
dedicat marelui romancier Liviu Rebreanu.

Muzeul memorial este găzduit într-o casă ţărănească,
specifică zonei, ridicată în anul 1957, cu sprijinul
localnicilor şi contribuţia soţiei şi fiicei scriitorului
Liviu Rebreanu.

Clădirea a fost reconstituită pe locul
casei părinteşti din Prislop, a scriitorului.

În casă sunt expuse obiecte care au aparţinut scriitorului: fotografii de familie, ediţii din opera scriitorului apărute în ţară şi în străinătate.
Lângă casă, într-o clădire modernă, se află un amfiteatru pentru expuneri şi o expoziţie de carte şi lucrări de artă plastică.


 Biblioteca Academiei Române   – filiala Năsăud
 Sediul bibliotecii se află  în cocheta vilă Tişca, clădire   care adăposteşte încă din anul 1868 Biblioteca   Documentară Năsăud, a Academiei Române.


 Biblioteca dispune de zeci de mii de volume şi de o  bogată colecţie de ziare vechi şi reviste năsăudene.