IULIU PRODAN

Nãscut în 29 octombrie 1875, Chiochiş, jud. Bistriţa-Nãsãud - mort la 27 februarie 1959, Cluj.
            Şcoala primarã o fãcuse în satul natal (şi probabil în Gherla), iar studiile secundare, primele patru clase, la Gimnaziul inferior armeano-catolic din Gherla, fiind aici elev între 1886-1890; avându-1 între alţii profesor pe naturalistul dr, Martonfi Lajos care-i va deschide orizont spre aceastã disciplinã, cultivând apoi relaţii de colaborare si prietenie.
            Dupã absolvirea acestei şcoli a trecut pentru clasele urmãtoare la Gimnaziul superior românesc din Nãsãud unde în 1890/91 a fost înregistrat în clasa a V-a cu numele Pradanu luliu, gr. cat. De aici s-a creat confuzia cã ar fi unul şi acelaşi elev care a urmat cursul inferior la Nãsãud, identificându-se prin nume; scriindu-1 greşit pe al acestuia originar din Chiochis, ca şi confesiunea, cãci el era ortodox, dovadã cã s-a revenit asupra celor douã erori, îndreptându-le din clasa a VII-a.
            A fost necesarã precizarea aceasta pentm a corecta, şi recunosc, mea culpa, confuzia cornişã prin citirea corectã a unor date eronate, şi a se integra astfel acest fragment biografic la portretul lui luliu Prodan din V.R.R., voi. II, p. 278. (Acele informaţii ale lui I.Resmeriţã suspectate de inexactitãţi sunt, aşadar, reale), luliu Prodan absolvi liceul nãsãudean în 1894. în calitate de profesor de naturale reveni la Nãsãud dupã absolvirea Facultãţii de geografie şi ştiinţe naturale a Universitãţii din Cluj, predând între 1900-1903 şi apoi mai trecu prin câteva localitãţi, Gherla, Eger, Zombor, pânã în 1919 când Consiliul Diligent îl numi profesor la Academia Agricolã din Cluj.
            Urcã toate treptele în cariera universitarã. Impunându-se paralel şi în activitatea ştiinţificã publicând lucrãri valoroase încã din 1901, ajunsese un prestigios om de ştiinţã, un reputat învãţat si cunoscut în literatura de specialitate peste graniţe pentru lucrãri fundamentale în botanicã .
            Academia R.P.R. 1-a ales MEMBRU DE ONOARE în sesiunea 27 iunie - 2 iulie 1955