EMIL ISAC

EMIL ISAC: Nãscut ia 17 mai 1886 în Cluj - mort în 25 martie 1954 la Cluj şi aici înmormântat.
            Descendent al avocatului memorandist Aurel Isac si al Elizei n. Rosescu, urmeazã şcoala elementarã evanghelicã germanã din Cluj. Tot aici face o parte din studiile secundare la Gimnaziul piariştilor, clasele I-V. în continuare este elev privatist, pentru a învãţa limba românã la sugestia lui Coşbuc, la Gimnaziul superior fundaţional din Nãsãud.
            La începutul anului şcolar 1902/3 depune examenele pentru clasa a Vl-a, iar la sfârşitul anului şcolar pentru clasa a VII-a43. în anul şcolar 1903/4 este privatist în clasa a VIII-a şi devine habiturient în august 190444. Merge pentru examenul de maturitate la Liceul regal ungar din Sibiu. Se înscrie la Facultatea de Drept si ştiinţe de Stat a Universitãţii maghiare din Cluj. încã de elev se afirmã publicistic si literar; debuteazã cu poezii în revista "Familia", în 1902, şi îndatã îi apare primul volumPoezii. Impresii si senzaţii moderne, Cluj, 1902. Desfãşoarã o vastã activitate de presã, inclusiv politicã, fãcând parte din mişcarea social-democratã.
            Colaboreazã intens la revistele şi ziarele româneşti şi maghiare din Imperiul austro-ungar. Dar şi la cele din România sau aiurea. Este angajat în înfãptuirea Marii Uniri şi face parte din biroul de presã la lucrãrile Adunãrii Naţionale de la Alba-Iulia; în continuare la ale Consiliului Dirigent. Pleacã la Berna în misiuni oficiale. La revenirea în Cluj (1920) se cãsãtoreşte cu Gabriela n. Negro. între 1920 şi 1940 este inspector pentru teatrele din Transilvania şi Banat; un timp e profesor de esteticã la şcoala de Belle-Arte (1926-1931). Tipãreşte alte lucrãri: Cartea unui om, 1925; Poeme, 1936, Poezii, 1936 etc. Refugiul îl trãieşte la Turda şi Sibiu. Perioada postbelicã de clujean îl antreneazã la revigorarea culturalã şi publicisticã-a cetãţii, în calitate de membru al organismelor literare, contribuie l a înfiinţarea şi organizarea Filialei din Cluj a Uniunii Scriitorilor din România. Semeazã câteva volume de poezii, scrie şi teatru. Este distins cu "Ordinul Muncii clasa I" si importante premii literare. Academia R.P.R. deschide procedura alegerii lui.
            La şedinţa din 2 noiembrie 1948: "Academicianul Emil Petrovici dã citire raportului despre activitatea culturalã a scriitorului Emil Isac. Procedându-se la vot, scriitorul Emil Isac este ales MEMBRU CORESPODENT la Secţiunea de ştiinţa Limbii, Literaturã şi Arte, cu unanimitate de 26 de voturi.