GRIGORE C. MOISIL

Nãscut la 10 ianuarie 1906, în Tulcea - mort în 21 mai 1973, Ottawa, Canada; înmormântat în Bucureşti.
            Fiul lui Constantin C.Moisil care s-a nãscut în Nãsãud, a vãzut lumina zilei la Tulcea, pe când tatãl sãu era profesor la liceu; petrecând vacanţele la Nãsãud. Revenind familia în Bucureşti în 1910, el aici a fãcut primara, liceul şi facultatea. La 23 de ani obţine titlul de doctor în matematici, iar specializarea o face la Paris şi Roma.
            Din 1932, numit conferenţiar la Universitatea din laşi, începe prestigioasa carierã didacticã înãlţatã pe culmi de glorie, dublatã de o activitate ştiinţificã pe mãsurã. Om politic al vremurilor noi şi luptãtor pentru dreptatea socialã, ambasador diplomatic si ambasador al ştiinţei româneşti în lume. duce în ambele calitãţi mesajul nobil al unei Românii democrate şi doritoare de pace. Titlurile, gradele şi îndatoririle de intelectual le dobândeşte şi onoreazã printr-o operã de savant.
            La propunerea lui Simion Stoilov, a fost ales MEMBRU TITULAR al Academiei R.P.R. în şedinţa din 2 noiembrie 1948.