IACOB MURESANU

Nãscut la 27 noiembrie 1812 în Rebrişoara, jud. Bistriţa-Nãsãud - mort în 17 septembrie 1887, Braşov.
şcoala elementarã a fãcut-o la triviala din Nãsãud, dupã care a urmat Gimnaziul superior român din Blaj. Tot acolo a fãcut şi studiile superioare de filosofic şi teologie, cum era atunci profilul Academiei gr. cat.
           La cererea braşovenilor este trimis în 1837 de Episcopia gr.-cat. blãjeanã profesor pentru Gimnaziul catolic ce urma sã se înfiinţeze. Ajuns cadru didactic la acest gimnaziu care-1 studiau destui români în lipsa unuia în limba maternã (pânã la transformarea acestuia în liceu românesc), timp de 19 ani a fost profesor, iar 20 de ani si director, dovedindu-se un educator şi conducãtor de aleasã vocaţie. Dar încã în 1837 cãlãtorise la Viena împreunã cu George Bariţiu si obţinurã aprobarea pentru a edita şi tipãri "Gazeta Transilvaniei", lucrând alãturi de istoric pânã în 1850 când ziarul a fost interzis.
           La reluarea "Gazetei" cât şi a "Foii pentru minte, inimã şi literaturã" a rãmas singur, lui G.Bariţiu nepermiţându-i-se sã mai lucreze în presã, continuând pânã în 1878, când va preda ştafeta fiului sãu Aurel. A fost un publicist de talent şi un editor deosebit de curajos, a tipãrit "Pronunciamentul" de la Blaj, a modernizat ziarul introducând alfabetul latin, mãrindu-i formatul şi îmbunãtãţindu-i calitatea pentru care a dus rãzboi permanent cu cenzura poliţiei.
           Viaţa toatã i-a fost un vast travaliu social contribuind la fondarea si activitatea Reuniunii femeilor române din Braşov, prima înfiinţatã în Ardeal, s-a contopit cu lupta dusã de "Astra", a susţinut în interes naţional "Albina" ş.a. Foarte mult a lucrat pentru o Academie de drept, adunând fonduri din care mai târziu s-a clãdit şcoala de fete şi internatul "Asociaţiunii" din Sibiu, înzestrat artistic, a stimulat viaţa culturalã iniţiind spectacole de dans si teatru în propria casã. Iar în presã a publicat poc/ii cu conţinut naţional.
           În 17 septembrie 1877, la propunerea lui George Bariţiu sub preşedinţia lui Ion Ghica. a fost ales MEMBRU DE ONOARE al Academiei Române