Biserici

Catedrala Ortodoxa „Sfântul Nicolae”

Catedrala Ortodoxă „Sfântul Nicolae”, Năsăud

Înainte de anul 1300 exista în Năsăud o biserică mică de lemn, făcută de egumenul Partenie de la Mănăstirea Voroneţ.

În anul 1460 s-a construit la Năsăud o bisericuţă din piatră, tot mică şi se pare fără turlă având o clopotniţă.

Această biserică nu a rezistat invaziei tătarilor din anul...

Citeşte mai departe: Catedrala Ortodoxa „Sfântul Nicolae”

Biserica Ortodoxa „Sfântul Ioan Botezatorul”

Biserica Ortodoxă „Sfântul Ioan Botezătorul” , Năsăud

 Sfântul lăcaş de rugăciune a luat fiinţă la data de 22 decembrie 2006, odată

cu slujba de feştanie şi este situat în zona blocurilor Grăniceri Sud,

purtând denumirea de Biserica Ortodoxă „Sfântul Ioan Botezătorul”.

Este cel mai nou lăcaş de rugăciune din oraş.

 

Credincioşii sunt păstoriţi de preotul Sermeşan Ovidiu.

Biserica ortodoxa „Sfântul Nicolae” din cartierul Lusca

Biserica ortodoxă „Sfântul Nicolae” din cartierul Luşca

 

Istoria bisericii din Luşca nu începe în anul 1901, când a fost zidită actuala biserică din cărămidă, aflată în cartierul Luşca la numărul 100, ci mult mai devreme. După cum atestă o inscripţie de pe un clopot de la 1680, în acest an exista o biserică în Luşca şi, evident, o comunitate ortodoxă.

Înainte de 1811 slujea, în Luşca, un preot pe numele lui Chirilă, după cum mărturiseşte o inscripţie funerară.

Până în 1885 în această parohie s-au succedat mai mulţi preoţi, iar în acest an este numit preotul Ioan Ciurdărean, care a păstorit aici vreme de 53 de ani, până în 1938.

Prin strădaniile lui s-a zidit actuala biserică din piatră, în locul uneia mai vechi, din lemn, în stil gotic târziu, numit maramureşean. Biserica din Luşca a fost pictată, reparată şi sfinţită în...

Citeşte mai departe: Biserica ortodoxa „Sfântul Nicolae” din cartierul Lusca

Biserica ortodoxa „Sfintii Doctori fara de Arginti Chir si Ioan”

Biserica ortodoxă „Sfinţii Doctori fără de Arginţi Chir şi Ioan”, Năsăud

 

 

 

Biserica se află în curtea Spitalului orăşenesc „Dr. George Trifon” a fost ridicată prin grija părintelui Georgică Cira.

La 29 august 1997 s-a sfinţit locul şi s-a pus piatra de temelie, iar în vara anului 1998 s-au demarat lucrările de construcţie a noului lăcaş de rugăciune după proiectul arhitecţilor Marcela şi Ştefan Tămaş.

Biserica se află în curs de finalizare a lucrărilor care au avansat prin grija credincioşilor, a donaţiilor şi a sponsorizărilor oamenilor cu suflet mare.

 

 

Biserica ortodoxa „Sfântul Dumitru”

Biserica ortodoxă „Sfântul Dumitru”, din cartierul Liviu Rebreanu

 

Parohia Liviu Rebreanu, azi localitate componentă a oraşului Năsăud, este situată la o distanţă de 3 km de acest oraş, pe direcţia Bistriţa.

Biserica a fost construită pe un teren mai înalt în anul 1909 sub vrednicul preot Belciug Ioan. Biserica a fost construită din piatră şi cărămidă, cu un singur turn, în formă de navă, sub conducerea arhitectei Elena Preda din Bistriţa. Biserica cu hramul „Sfântul Dumitru” a fost binecuvântată în anul 1912 de către preotul Mihail Făgărăşan din Beclean, în prima duminică după Sfântul Dumitru.

Pe parcursul timpului s-au efectuat diferite lucrări de întreţinere la edificiul bisericii constând în trepte de acces, pictarea bisericii în tehnica fresco, realizarea iconostasului etc.

Credincioşii sunt buni păstrători ai tradiţiilor bisericeşti şi strămoşeşti...

Citeşte mai departe: Biserica ortodoxa „Sfântul Dumitru”